REGULAMIN  "URZĄDZENIE BIZHUB W PREZENCIE"

Poznaj szczegóły naszej promocji, w razie wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji

ul. Dąbrowskiego 25a

65-001 Zielona Góra

woj. Lubuskie

68 432 99 00

68 325 46 01

biuro@grimp.pl

www.grimp.pl

§1 Organizator

 

Organizatorem akcji „Urządzenie BIZHUB w Prezencie” jest GRIMP Sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze przy
ul. Lisowskiego 7, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy
w Zielonej Górze pod numerem  0000199437, kapitał zakładowy: 50000 zł.

 

§2 Warunki uczestnictwa w akcji

 

Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych posiadająca działalność gospodarczą lub prowadząca spółkę handlową.

 

§3 Cel promocji

 

Promocja ma na celu zachęcenie klientów do skorzystania z oferty Organizatora oraz zapoznanie klientów
z innowacją w postaci wdrożenia rozwiązania związanego z elektronicznym obiegiem dokumentów pomiędzy klientem i biurem rachunkowym.

 

§4 Zasady promocji

 

1. Urządzenie BIZHUB w użytkowanie otrzyma każdy nowy klient Organizatora, który w okresie promocji podpisze umowę na świadczenie usług księgowych o stawce ustalonej podczas spotkania z Organizatorem.

 

2. Urządzenie jest własnością Organizatora.

 

3. Urządzenie BIZHUB jest oddawane Uczestnikowi w użytkowanie na cały czas trwania umowy.

 

4. Konserwacja, serwis urządzania oraz dostarczanie materiałów eksploatacyjnych leży po stronie Organizatora promocji.

 

5. Uczestnik ponosi koszt wydruków – płatność za stronę BW/Color w kwotach:

 

Wydruk A4 kolorowy 0,35 pln (35 groszy)

Wydruk A4 czarno-biały 0,05 pln (5 groszy)

 

6. Urządzenie dodatkowo umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną bezpośrednio do biura rachunkowego.

 

7. Po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy na świadczenie usług, Uczestnik jest zobligowany do zwrotu urządzenia Organizatorowi w stanie niepogorszonym. Zwrot odbywa się na podstawie protokołu zwrotu.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

8. Niniejszy regulamin promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.grimp.pl.

 

9. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

POBIERZ REGULAMIN

SZYBKI

KONTAKT

Spieszymy z pomocą

stronę przygotowała agencja reprezentuj.com

ul. Dąbrowskiego 25a

65-001 Zielona Góra

woj. Lubuskie

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wszystkie prawa do treści na stronie są własnością Grimp sp. z o.o. Ich kopiowanie i powielanie jest zabronione.